Eiendommen ligger i ytterkanten av industriområdet på Nesa, med Norsk Leca som nabo på en side, NSB på en annen, og et boligområde på den tredje. Naboskapet til boligområdet er ivaretatt med et beplantningsbelte, og ved at adkomsten til eiendommen ble flyttet for å være mindre til sjenanse.

Funksjonene i anlegget er sammensatt, fra butikk/salg og kontorer til trelasthaller og overdekte arealer. Vi har arbeidet med å få et samlende uttrykk på anlegget.

Byggeår: 1999-2000
Areal: 13.000 m²
Adresse: Nordahl Bruns gate 10, Lillestrøm
Entreprenør: Ragnar Evensen AS
Byggherre: AS Høvellast
Status: Ferdigstilt april 2000