Reguleringsplan for kvartal i Ask sentrum, Gjerdrum kommune. Prosjektering av boligbebyggelse med 200 leiligheter og Parkeringskjeller.