Nybygg for 5 avdelingers barnehage, 3-parallell barneskole fra 1. – 4. klasse samt forsamlingslokaler for nærmiljøet.

Skoleanlegget ligger på en skogstomt med vakker vegetasjon og kupert terreng. Det var viktig at nærmiljøsenteret ikke skulle ødelegge eksisterende “skyline”.

Byggeår: 1998
Areal: 4200 m²
Adresse: Brånåsveien 42, Skedsmokorset
Entreprenør: Seby AS
Byggherre: Skedsmo kommune
Status: Ferdigstilt