Vunnet totalentreprisekonkurranse sammen med Seby Entreprenør AS for oppdragsgiver Skedsmo Kommune AS primo 2015.

Barnehagen er planlagt i to etasjer med til sammen 8 avdelinger, 2 for små barn, 2 for store barn og 4 flexi avdelinger. Den er tenkt å skulle gi plass til 134 barn, og ca. 28 an-satte.

Bygget er oversiktlig organisert med hovedinngang, trapp og heis midt på bygget, her ligger også fellesrommet, samt personalets arealer. Avdelingene ligger parvis to og to i de to fløyene ut fra fellesrommet/ hovedinngangen. Bygget oppføres i energiklasse A med fjernvarme. Bygget ble tatt i bruk august 2016.

Kontaktperson: Hans Tokvam, Skedsmo Kommune. Tlf. 6393 8000
E-post: HansT@skedsmo.kommune.no