Prosjektering av kombinert bolig/ forretningsbygg med 107 leiligheter for LIBY AS i Kvartal 7 på Lillestrøm.

Byggeår: 2005
Areal: 19.500m2 inkl. parkering.
Entrepenør: Veidekke Entreprenør.
Status: Ferdigstilt