Nytt 2635m2 næringsbygg

ferdigstilt 2013

Byggherre:  Asto, v/Åge Melbø

Adresse Myrveien 77, 2052 Jessheim