Vi ble engasjert av Eiendomssjef Hans Tokvam i Skedsmo Kommune, til å prosjektere omsorgsleiligheter i eksisterende verneverdig bygg (ca 450 m²) på Skedsmokorset, samt å tegne et nybygg (ca 900 m²) også med omsorgsleiligheter.

Anlegget består av 12 leiligheter samt fellesrom og personalrom.

Omsorgsleilighetene er bygget for unge voksne med spesielle behov, fra psykisk utviklingshemmede til utagerende autister / multihandicappede.

Eksisterende bygning fra ca 1915.
“Kommunegården” har en stolt historie. Den er omgitt av flotte kastanjetrær og oldtidsveien tangerer eiendommen. Flere ombygninger og bruk som utleiebygg medførte at bygget var slitt og forfallent før ombyggningen.

Arealprogrammet ga i tillegg til restaureringen av eksisterende bygg behov for et vesentlig større nybygg som skulle underordne seg hovedbygningen. Eksisterende bygg er adskilt fra nybygg med et transparent mellombygg.

 

Byggeår 2008
Areal: 1350 m²
Adresse: –
Entreprenør: Håndtverksekspressen, Strømmen
Byggherre: Skedsmo Kommune
Status: Ferdigstilt 2008.

Vi ble engasjert av Eiendomssjef Hans Tokvam i Skedsmo Kommune, til å prosjektere omsorgsleiligheter i eksisterende verneverdig bygg (ca 450 m²) på Skedsmokorset, samt å tegne et nybygg (ca 900 m²) også med omsorgsleiligheter.

Anlegget består av 12 leiligheter samt fellesrom og personalrom.

Omsorgsleilighetene er bygget for unge voksne med spesielle behov, fra psykisk utviklingshemmede til utagerende autister / multihandicappede.

Eksisterende bygning fra ca 1915.
“Kommunegården” har en stolt historie. Den er omgitt av flotte kastanjetrær og oldtidsveien tangerer eiendommen. Flere ombygninger og bruk som utleiebygg medførte at bygget var slitt og forfallent før ombyggningen.

Arealprogrammet ga i tillegg til restaureringen av eksisterende bygg behov for et vesentlig større nybygg som skulle underordne seg hovedbygningen. Eksisterende bygg er adskilt fra nybygg med et transparent mellombygg.

 

Byggeår 2008
Areal: 1350 m²
Adresse: –
Entreprenør: Håndtverksekspressen, Strømmen
Byggherre: Skedsmo Kommune
Status: Ferdigstilt 2008.

Vi ble engasjert av Eiendomssjef Hans Tokvam i Skedsmo Kommune, til å prosjektere omsorgsleiligheter i eksisterende verneverdig bygg (ca 450 m²) på Skedsmokorset, samt å tegne et nybygg (ca 900 m²) også med omsorgsleiligheter.

Anlegget består av 12 leiligheter samt fellesrom og personalrom.

Omsorgsleilighetene er bygget for unge voksne med spesielle behov, fra psykisk utviklingshemmede til utagerende autister / multihandicappede.

Eksisterende bygning fra ca 1915.
“Kommunegården” har en stolt historie. Den er omgitt av flotte kastanjetrær og oldtidsveien tangerer eiendommen. Flere ombygninger og bruk som utleiebygg medførte at bygget var slitt og forfallent før ombyggningen.

Arealprogrammet ga i tillegg til restaureringen av eksisterende bygg behov for et vesentlig større nybygg som skulle underordne seg hovedbygningen. Eksisterende bygg er adskilt fra nybygg med et transparent mellombygg.

 

Byggeår 2008
Areal: 1350 m²
Adresse: –
Entreprenør: Håndtverksekspressen, Strømmen
Byggherre: Skedsmo Kommune
Status: Ferdigstilt 2008.