363 daa reguleres til handelspark med detaljhandel, hotell, hytter og boliger.

Byggeår: 2006

Areal: 363 daa

Byggherre: Conseptbygg AS