Prosjektet består av 16 omsorgsboliger, 16 sykehjemsboliger, rehabiliteringssenter, dagsenter og administrasjon.

Sykehjemsdelen er i 2 etasjer, hvor den ene halvdel av bygget inneholder sykehjemsboliger på ca 33 m², med fellesrom i hver etasje. I midten ligger cafe, resepsjon og inngang til omsorgsboliger, mens dagsenter, rehabiliterings- og aktivitetsrom er plassert i 1. etasje mot nord. I 2. etasje her ligger administrasjon med kontorer og base for hjemmetjenesten.

Omsorgsboligene er fysisk tilknyttet senteret, men er plassert bak dette for å skjermes fra tettbebyggelsen. Omsorgsleilighetene ligger langs en indre gate, med møteplasser og muligheter for sosialt samvær. Leilighetene er hver på ca 66 m², inneholder to soverom, og tilfredsstiller alle krav til livsløpsstandard.

Spesielt for prosjektet er beliggenheten i vindutsatt område. De klimatiske forholdene krever omtanke i utarbeidelse av skjermede uteplasser.

Byggeår: 2001
Areal: 5000 m²
Adresse: Enebakk
Entreprenør: NCC AS
Byggherre: RoBo / Enebakk kommune
Status: Ferdigstilt byggetrinn 1: aug. 2001, byggetrinn 2: feb. 2002