Innbudt arkitektkonkurranse for Veidekke Eiendom, Kjeller Stor Gård AS, høsten 2013.

Nybygg på fotavtrykket til, og med samme høyde som tidligere låve, revet i 1995.

Boliger, 28 stk leiligheter i 4 etasjer inkl. underetasje