Anlegg bestående av tre næringsbygg for fiskeforedling, salgslokale/verksted for biler og landbrukslokaler, lager og kontor.

Byggeår: siste del ferdigstilt i 2011
Areal: 30 000 m² inkludert parkeringsanlegg
Adresse: Kjellerholen, Skedsmo