Bygget fyller hele kvartalet, som ligger langs Storgata, og er nabo til Lillestrøm Kirke. På to av byggets sider kommer siste del av sentrumsringen.For ikke å ta opp konkurransen med kirken, som har dyp rød tegl, har derfor bygget fått en lys farge.

Byggeår: 2000

Areal: 9000 m²

Adresse: Storgata 26, Lillestrøm

Entreprenør: Veidekke

Byggherre: Køhnkvartalet AS

Status: Ferdigstilt november 2001