Boligblokk i 5 etasjer på Rodeløkka. 

251 leiligheter.

Barnehage med 4 avdelinger og 2 parkeringskjellere.

Byggeår: 2010-2012

Areal:21.000 m2 BRA

Adresse: Kvartalet Gøteborggt., Verksgt., Stockholmgt. og Malmøgt.

Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS

Byggherre: Veidekke Eiendom AS/Veidekke Bolig AS

Status: Byggetrinn 1 og 2 er under bygging. Byggetrinn 3 og 4 har mottatt rammetillatelse