Krystallen

Innbudt arkitektkonkurranse i Strømmen Sentrum 2012.

Oppdragsgiver Strømsveien 67 AS.

Eksisterende bankbygning skulle inngå som en del av kvartalet.

Kvartal i 7 etasjer  m/ Næring og boliger.