Ny fløy som tilbygg til eksisterende skoleanlegg i tegl fra 1951, tegnet av ark. Finn Bryhn. Flyøen inneholder funksjoner for studieretning musikk, dans og drama, med spesialrom for øving, kulisseproduksjon, kammersal med lydstudio og 2 “black box”-scener og dansesal for framføring, mm.

Det ble stilt krav til lydreduksjon på 65 dB mellom øvingsrom for musikk. Det er prosjektert med separate konstruksjoner, trykkutjevning mellom doble dører og ingen tekniske føringer mellom undervisnings- / øvingsrom. Øvingsrommene skulle ha kort etterklangstid, mens kammersalen på 150 m² for sang og kammermusikk, skulle lydmessig gjøres så “stort” som mulig.

Bygget er oppført med utvendig tegl og skråtak, delvis plasstøpte konstruksjoner, stålsøyler og dragere og lettak over kammersal. Kammersalen har fått buet fasong, og er murt som skallmur, bakveggen i salen har felt med åpne stussfuger for lydabsorbsjon.

Byggeår: 1996 – 1997
Areal: 2000 m²
Adresse: Henrik Wergelands gate 1, Lillestrøm
Entreprenør: JI Bygg AS, Vestby
Byggherre: Akershus Fylkeskommune
Status: Ferdigstilt