Reguleringsplaner på Løren i Oslo, for Obos og Veidekke AS

2 stk reguleringsplaner; Sørvangen og Vestvangen

Areal: ca. 21,2daa og 13,8daa

Adresse Lørenveien og Dag Hammarskjølds vei

Byggherre Veidekke AS og Obos AS

Status: Innleverte planskisser