Regulering og prosjektering av boliger på Løren i Oslo. 

Byggherre Lørenvangen Utvikling AS

Mottatt rammetillatelse (2013) for byggetrinn 1 Lørenvangen Nord, med 108 leiligheter (byggetrinn 2 Nord vil få 100 leiligheter). 

Prosjektering av Lørenvangen syd med 540 leiligheter kommer senere.

Prosjektomtale: ByplanOslo