post (a) lilleark.no – tlf 63 89 26 10 – Torvgata 6, 2000 Lillestrøm

2013:

Bråtejordet barnehage

Munkebekken idrettsbarnehage

2012:

Gjerdrum barnehage

2011:

Naustdal idrettsbarnehage

2010:

Østmarka idrettsbarnehage

2009:

2008:

Ramstadskogen barnehage

2007:

Linbråten barnehage

2006:

Skogmo barnehage

2005:

2004:

2003:

2002:

2001:

Strømmen barnehage

2000: