Jernbanevegen, Fagernes

Byggherre Norgesgruppen og Veidekke Eiendom AS

1.byggetrinn, boligblokk i 4.etasjer, 20 leiligheter og parkeringskjeller

Under oppføring. Ferdigstillelse våren 2014

Igangsatt prosjektering av 2.byggetrinn, 16 leiligheter