Boligblokk i 7 etasjer med parkeringskjeller i Ensjøbyen.

Areal: 15.850 m2 BRA over terreng

Byggherre: Urbanium Ensjø ANS

Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS

Status: Ferdigstilles september 2012