5 avdelingers barnehage, ombygging og nybygg. Egen avdeling for multihandicappede

Byggeår: 2001
Areal: 800 m²
Adresse: Stalsberggata 34, Strømmen
Entreprenør: Carl Øistein Grue AS
Byggherre: Skedsmo Kommune Undervisningssektoren
Status: Ferdigstilt høsten 2002