Ny boligblokk med 54 leiligheter og parkeringskjeller.

Byggeår: Byggestart sept 2007
Areal: 4500 m² + parkeringskjeller
Adresse: Svartdalsveien
Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS
Byggherre: Veidekke Eiendom
Status: IG mottatt aug. 07