Oppdrag for Fet Kommune på basis av rammeavtale og tidligere utførte oppdrag.

• Byggeprosjektet omfatter mulighetsstudie, forprosjekt, rammesøknad, anbuds-underlag, detaljprosjektering og oppfølging byggeplass.
• Detaljreguleringsplan offentlig formål, barnehage. Omfatter også vei, gang-sykkelvei, parkering og bevaringsområde for vegetasjon.

Barnehagen er prosjektert som passivhus og skal gi plass til 140 barn fra 0-5 år fordelt på 9 baser. Barnehagen har fellesrom/gymsal, felles spiserom og felles storkjøkken. Totalt BTA 2000m2. Ferdigstilt oktober 2015.
Prosjekteringsoppstart i 2012 og omprosjektering høsten 2013 mht kostnadsreduksjon.
Arkitektens rolle har inkludert arkitekturprosjektering og prosjekteringsgruppeledelse.
De fleste rådgivere i prosjekteringsgruppen er underrådgivere for arkitekt.
Arkitekt for totalentreprenør i gjennomføringsfasen.

Kontaktperson: Bjørn Magne Bakken, Fet Kommune. Tlf. 63886100 / 95126825
E-post: bjorn.bakken@fet.kommune.no